Episode 1: Gjøa Orheim, Festivalsjef for Insomnia


Gjøa Orheim er festivalsjef for Insomnia Festival. Vi prater med Gjøa om hvordan man skaper verdi i verden, hva som får henne til å stå opp av sengen om morgenen, og hvordan gode samtaler kan utspille seg i naturen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.